Inwestorzy narażeni na nieuczciwe umowy i reklamy

nieuczciwe umowy i reklamyAż 80 proc. inwestorów indywidualnych w Polsce traci na rynkach walutowych, powodem są nie tylko wahania kursów, ale też agresywna reklama i nieuczciwe umowy. W reklamach brakuje często czytelnej informacji o realnym ryzyku, prowizjach. Do dużych strat przyczyniają się również nieuczciwe praktyki części brokerów.

Postanowienia niektórych umów mogą istotnie ograniczać prawa klienta, brokera stawiają w uprzywilejowanej pozycji. Może on np. dowolnie określać kursy walut, bez odniesienia do weryfikowalnych danych, np. tabeli kursowej banku centralnego. Są też umowy pozwalające brokerowi np. na jednostronne anulowanie transakcji bez podania przyczyny.

Inwestorzy powinni być chronieni przed agresywnym marketingiem, przekazem wprowadzającym w błąd lub wykorzystującym brak doświadczenia i wiedzy. Reklamy tych usług publikowane są najczęściej w serwisach internetowych. Zakaz reklamowania niektórych operacji walutowych byłby trudny do wyegzekwowania. Czytaj cały artykuł »

Fundusz inwestycyjny w ofercie mBanku

TFI w mBankuJeden z funduszy KBC TFI – KBC Beta Dywidendowy SFIO przemianowany został na mFundusz Obligacji SFIO. Podmiotem zarządzającym jest obecnie mBank Dom Maklerski. Fundusz, który do tej pory inwestował w akcje, stanie się funduszem obligacji.

Nowy zarządzający funduszem zapewnia, że dla dotychczasowych klientów funduszu, przebudowa portfela nie będzie bolesna. Aktywa są niskie (5,0 mln zł na koniec czerwca), składniki to akcje bardziej płynne (polskie blue chipy, walory spółek zachodnioeuropejskich), ich sprzedaż po cenie rynkowej nie będzie zatem problemem. Od teraz portfel zawierać będzie obligacje korporacyjne z aktywne zarządzaną częścią skarbową.

Nowy fundusz to pierwszy krok do utworzenia własnego TFI. Bez względu na to, czy i kiedy powstanie mBank TFI, utworzenie własnego funduszu w formule white label (pod skrzydłami KBC  TFI) wydaje się naturalnym krokiem. W podobnej formule działa np. ING Bank Śląski, Raiffeisen Bank, czy Bank Pocztowy. Czytaj cały artykuł »

Inwestycje pierwszego półrocza

podsumowanie półroczaPo pierwszym półroczu można stwierdzić, że powody do zadowolenia mają posiadacze funduszy złota, z akcyjnych – ci, którzy postawili na Rosję lub Turcję. Zyski liczą również klienci, którzy wybrali mniej ryzykowne instrumenty.

W ostatnich sześciu miesiącach zdecydowanym zwycięzcą są metale szlachetne oraz spółki wydobywcze. Od począt5ku roku kontrakty terminowe na złoto wzrosły o ponad +24 proc., zmierzając do granicy 1400 USD.

Rajd na rynku metali szlachetnych oraz akcji spółek sektora wydobywczego wywindował ceny funduszy surowcowych. Pięć z nich znalazło się w pierwszej dziesiątce najzyskowniejszych funduszy polskiego półrocza. Czytaj cały artykuł »

Polskie fundusze dłużne angażują się za granicą

polskie fundusze za granicąWśród funduszy dłużnych nie brakuje strategii wykorzystujących możliwości innych rynków w celu podwyższenia wyników. W przypadku niektórych funduszy dłużnych polskich istotną część portfela stanowią papiery zagraniczne. Z danych ze sprawozdań na koniec 2015 roku wynika, że największy udział obligacji spoza Polski wykazywały rozwiązania Aviva Investors Obligacji Dynamiczny, UniObligacje Aktywny oraz Opera Avista.pl

Łącznie wśród funduszy sklasyfikowanych przez Analizy Online jako polskie uniwersalne oraz dłużne papierów skarbowych znaleźć można 10 produktów z ponad 10 proc. udziałem zagranicznych instrumentów w portfelu. Część z nich to obligacje emitowane przez spółki celowe grup kapitałowych działających w Polsce na rynkach strefy euro.

Zarządzający funduszem Aviva Investors Obligacji Dynamiczny ulokował za granicą najwięcej, bo aż 70 proc. portfela. Wśród instrumentów niezwiązanych z krajowym rynkiem dominowały obligacje skarbowe emitowane przez węgierski rząd o dłuższym terminie zapadalności. Portfel zawierał też papiery rosyjskie, rumuńskie, a także emitowane przez kraje bałkańskie. Zarządzający wykorzystywali również fundusze ETF oparte o niemieckie obligacje zyskujące na spadku ich cen. Czytaj cały artykuł »

Aktywa funduszy inwestycyjnych w lutym

wzrosła wartość aktywówW lutym wartość aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych wzrosła. Rezultat ten został osiągnięty dzięki dodatniemu wynikowi z zarządzania, wypracowanemu głównie dzięki odbiciu na warszawskiej giełdzie, które pozytywnie wpłynęło na wyniki sporej grupy funduszy. Wartość środków zwiększyła się o ok. +0,9 mld zł. Saldo wpłat i wypłat było ujemne, jego wartość przekroczyła nieznacznie -0,2 mld zł. W lutym aktywa funduszy inwestycyjnych powiększyły się o +0,7 mld zł, odpowiada to dynamice na poziomie +0,3 mld zł, do 252,6 mld zł na koniec miesiąca.

W największym stopniu wzrosły aktywa zarządzane przez fundusze surowcowe, aż o +26,8 proc. Na drugim miejscu pod względem dynamiki aktywów znalazły się fundusze nieruchomości z wynikiem +5,7 proc., co odpowiada kwocie +123 mln zł. Trzecie miejsce zajęły fundusze ochrony kapitału z dynamiką +3,3 proc. Czytaj cały artykuł »

Cięcia Europejskiego Banku Centralnego

cięcia stóp procentowychEuropejski Bank Centralny dokonał cięć stóp procentowych i podwyższył wielkość zakupów aktywów w ramach ilościowego luzowania polityki pieniężnej. Benchmarkowa stopa referencyjna obniżona została do zera z 0,05 proc. Stopa depozytowa spadła z -0,3 proc. do -0,4 proc. Zmiany obowiązywać będą od 16 marca.

EBC zapowiedział również zwiększenie do 80 mld EUR miesięcznie kwotę, za którą będzie kupował aktywa na rynku. Do tej pory było to 60 mld EUR. Rozszerzony został też zakres kupowanych papierów o obligacje spółek niebankowych. EBC planuje też uruchomienie mechanizmu tanich kredytów długoterminowych. Czytaj cały artykuł »

Inwestorzy doceniają potencjał akcji

atrakcyjne wyceny spółekObecne otoczenie sprzyja pomnażaniu kapitału w ocenie jedynie 21 proc. Polaków. Dla reszty myśl o inwestowaniu wiąże się z dyskomfortem, głównym argumentem zniechęcającym do lokowania nadwyżek finansowych jest niepewność gospodarcza w kraju. To wnioski ze styczniowego badania nastrojów wśród inwestorów, przeprowadzonego przez ARC Rynek i Oponia na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami we współpracy z „Pulsem Biznesu”. Wśród tych, którzy uważają, że warto dziś inwestować, aż 34 proc. wskazało na akcje jako najlepszy sposób pomnożania kapitału. Eksperci wciąż powtarzają, że kupować akcje należy w dołku, a sprzedawać na górce. Polacy jednak ignorowali tę zasadę. Minęły miesiące hossy, zanim skusili się na inwestycje. Czytaj cały artykuł »

Jak inwestować na rynku mieszkaniowym

inwestycje w nieruchomościRentowność najmu szacowana jest obecnie na około 4,5 proc., jest wyższa od zyskowności takich instrumentów jak obligacje czy lokaty bankowe. Nie jest to jednak jedyny czynnik przemawiający za inwestowaniem w nieruchomości mieszkaniowe, do decyzji o zakupie zachęcają też historycznie niskie stopy procentowe NBP, a więc tanie kredyty oraz stabilne ceny mieszkań.

Duża część kupujących dokonuje transakcji za gotówkę. W III kwartale 2015 roku, 64 proc. transakcji na rynku pierwotnym w 7 największych miastach było dokonywanych za gotówkę. Wpływ na taki stan rzeczy miała krótkookresowa rentowność najmu wyższa od zyskowności lokat czy obligacji, która skłoniła część inwestorów do wycofania pieniędzy z lokat na rzecz nieruchomości. Czytaj cały artykuł »

Portfele inwestycyjne według ekspertów

portfele inwestycyjneNie ma idealnego składu portfela dla każdego. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji inwestora oraz jego sytuacji życiowej. Przy tworzeniu struktury oszczędności, warto pamiętać o ulokowaniu w bezpiecznym miejscu środków wystarczających na pokrycie wydatków w okresie od trzech do sześciu miesięcy. Resztę można zainwestować, uwzględniając przy tym rozwiązania optymalizujące podatki. Do takich należą przede wszystkim IKE i IKZE. Warto mieć oba produkty w formie rachunku maklerskiego i inwestować w akcje. To powinni przynieść najwyższą stopę zwrotu, korzyści podatkowe także będę największe – uważa Łukasz Bugaj, analityk w DM BOŚ. Inwestorzy, którym zależy na bezpieczeństwie mogą wykorzystać fundusze. Najlepiej nabyć je za pośrednictwem internetu, wówczas można uniknąć opłaty dystrybucyjnej. Ekspert zwraca uwagę na dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Podaje przykładowy skład portfela: 25 proc. akcji polskich, 20 proc. akcji zagranicznych, 25 proc. funduszy obligacji polskich, 20 proc. funduszy obligacji zagranicznych, 10 proc. – inwestycje w surowce, w tym 5 proc. – w złoto. Czytaj cały artykuł »

Zamożni klienci inwestują ostrożnie

inwestuj ostrożnieOsoby zamożne oprócz trudności w gospodarowaniu dużym kapitałem muszą także zmierzyć się ze skomplikowanym systemem prawnym. Banki wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, coraz chętniej decydują się na współpracę z doradcami podatkowymi. Pierwszym bankiem w Polsce, który odpowiada za private banking, czyli obsługę najzamożniejszych klientów jest Noble Bank. Klienci zamożni definiowani są z reguły jako osoby, które mają na koncie co najmniej 500 tys. zł. Krzysztof Spyra, członek zarządu Getin Noble odpowiedzialny za private banking mówi, że nawet 70 proc. klientów stanowią przedsiębiorcy, którzy posiadają po kilka spółek i mają czasu na zajmowanie się kwestiami prawnymi. Klienci ci wchodzą w taki wiek, że ważna staje się kwestia sukcesji i oczekują od banków strategicznych rozwiązań w zakresie doradztwa. Noble przy współpracy z kancelarią prawną zaproponował swoim klientom usługę Wealth Guard, doradztwo polega m.in. na planowaniu podatkowym. Czytaj cały artykuł »

free blog themes